Trastorn emocional: Depressió

Tractament de la Depressió a Barcelona

Tractament de la Depressió a BarcelonaLa depressió és una malaltia de causa emocional o afectiva, que es caracteritza per símptomes psíquics (tristesa, desmoralització, plor, pèrdua de l’autoestima) i físics (pèrdua de la gana i pes, cansament, dolors, trastorns del son), encara que el fenomen més representatiu és la tristesa. La depressió és una malaltia freqüent (5-6% de la població general).

Cal diagnosticar la depressió amb precisió, ja que es pot assemblar a un fenomen normal de la vida o a una altra malaltia. No totes les depressions són iguals ni tenen les mateixes causes. Hi ha diversos criteris per diferenciar o classificar les depressions: segons la gravetat (major, menor), l’edat d’aparició (adulta, infantojuvenil), l’aparença clínica (típiques, atípiques), l’absència o la presència d’episodis d’eufòria o mania patològiques (unipolars, bipolars), etc.. La classificació més generalitzada i clara és la que estableix els tipus de depressió segons la causa, que diferència entre la depressió endògena deguda a factors biològics interns deguts a un problema constitucional-hereditari de naturalesa física i la depressió reactiva -o depressió neuròtica- deguda a esdeveniments externs d’origen psicosocial (ambientals o personals). Aquestes últimes són anomenades depressions psicògenes, neuròtiques o psicològiques.

La depressió té un tractament específic, que segons el tipus de depressió és més aviat psicològic (depressions neuròtiques) o farmacològic (depressions endògenes). S’ha de tractar amb promptitud per evitar la cronificació, cosa que passa en un 20% de pacients.

Què és la Depressió Reactiva o Depressió Neuròtica?

Aquestes depressions es caracteritzen per tenir orígens psicosocials i respondre generalment molt bé al tractament amb psicoteràpia.

La depressió reactiva (o trastorn adaptatiu depressiu) té a veure amb alteracions de l’estat d’ànim a causa de patir o haver patit una malaltia de llarga durada, un infart, una intervenció quirúrgica limitant, la mort d’una persona propera o haver de fer front a les situacions complexes de la vida diària, sobre les quals no es té control… Les depressions reactives, per tant, es relacionen amb una resposta emocional malaltissa a conflictes desencadenants externs. No superar-ho per un mateix o no trobar una sortida a aquestes situacions en, aproximadament un o dos mesos després, requereix la intervenció d’un psicòleg.

D’altra banda, la naturalesa de la depressió neuròtica (o distímia o trastorn depressiu persistent) es lliga amb conflictes psicològics personals i sol activar-se per situacions d’estrès continuat. Aquest tipus de depressió és de tipus crònic on els estats d’ànim d’una persona estan regularment baixos. No obstant això, els símptomes no són tan greus com amb la depressió més gran.

TRACTAMENT de la Depressió Reactiva o Depressió Neuròtica

Per al tractament d’aquest tipus de depressió fem servir teràpia cognitiu-conductual, on cal analitzar la personalitat del pacient, les seves experiències, estratègies d’afrontament, recursos i habilitats personals, així com la resposta familiar o de les seves amistats. Les seves idees i la manera de concebre la vida, m’ajudaran a dissenyar la millor estratègia d’intervenció psicoterapèutica per poder ajudar el pacient a obtenir benestar i millorar la seva qualitat de vida.

¿Qué es la Depresión Endógena?

La depressió endògena és de naturalesa neurobiològica (constitucional i/o hereditària) i els seus símptomes més característics corresponen als relacionats amb els ritmes vitals: inici i recaigudes a la primavera i la tardor, millora a la tarda-nit i despertar precoç. Si bé no es coneix amb exactitud la causa d’aquestes depressions, es consideren biològiques perquè els factors psicosocials gairebé no tenen rellevància i, en qualsevol cas, només intervenen desencadenant el quadre en el primer episodi, però no en altres successius, que s’inicien de forma automàtica sense que intervinguin factors externs. La malenconia és el quadre clínic endogen per excel·lència.

TRACTAMENT de la Depressió Endògena

El tractament fonamental de la depressió endògena és el tractament farmacològic. En aquest tipus de depressió endògena són molt importants les mesures addicionals de suport psicològic. En aquest sentit, es fa especialment necessari explicar tant al pacient com a la família en què consisteix la malaltia, explicar-li per què se sent així i sobretot per què no pot evitar patir com està patint tot i que intenta no fer-ho. És vital que la família entengui en què consisteix la depressió i la millor manera d’ajudar el pacient, si no a curar-se, almenys a disminuir-ne el patiment fins que es recuperi amb el tractament. D’aquesta manera el pacient no només obté beneficis del que treballem a les sessions sinó que, també es promou la unió familiar. Durant el tractament s’implementa la activació conductual, la qual cosa –juntament amb el tractament farmacològic- ha demostrat reduir significativament els símptomes depressius.

Equip professional

Equip del Centre de Psicologia Especialitzada a Barcelona
  • Manuel COLOMER GUILERA · Director i Psicoterapeuta
  • Elisabeth BORREGUERO COSTA · Psicòloga i Responsable terapèutica
  • Jaume ROIG LLAVERIA · Metge Psiquiatra
  • Queralt VILANÓ BALAGUER · Psicòloga
  • Eva ORTEGA TORRES · Terapeuta
  • Félix NEVADO FERNÁNDEZ · Monitor
  • Isabel GIL CEBRIÁN · Administrativa

Contacti amb nosaltres sense compromís, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis
1ª VISITA GRATUÏTA

Centre de Tractament Psicològic a Barcelona

Call Now Button