Neuroestimulació EMT a Barcelona

A la major part de les malalties de Salut Mental els símptomes poden tractar-se combinant diferents tipus de tractaments. Aquests poden anar des dels més convencionals, com el tractament psicològic i/o psiquiàtric, fins als més innovadors com la neuroestimulació cerebral no invasiva amb EMT (Estimulació Magnètica Transcranial).

Se sap que a l’àmbit de la Psiquiatria i la Psicologia intervenen alguns factors biològics (cerebrals) importants que podrien estar explicant gran part dels trastorns propis d’aquestes àrees (com les Addiccions o la Depressió). En aquest context, analitzar i modificar l’activitat de certes regions del cervell mitjançant l’ús de tècniques com el Registre de l’Activitat Cerebral i l’Estimulació Cerebral no Invasiva, és un enfocament terapèutic molt valuós i segur, ja que permet controlar i monitoritzar moltes de aquestes alteracions.

Dins de les tècniques d’estimulació cerebral no invasiva, l’estimulació magnètica transcranial (EMT) és una eina prometedora en la seva aplicació en neurociència cognitiva i ofereix un ventall ampli de possibilitats en la seva implementació clínica. L’EMT consisteix en un procediment no invasiu que utilitza un camp magnètic que permet modificar l’activitat neuronal a llarg termini mitjançant inducció electromagnètica, per tal de corregir el mal funcionament de determinades regions cerebrals i, per tant, millorar els símptomes d’unes determinades patologies .

Neuroestimulación EMT Barcelona

Tractaments amb Neuroestimulació EMT

En alguns trastorns psicològics i psiquiàtrics s’ha determinat que hi ha diferents regions i estructures cerebrals que no funcionen correctament. En aquest context, actualment disposem de tècniques noves i segures (com l’Estimulació Cerebral no Invasiva), que permeten modificar el funcionament d’aquestes regions, mantenint-ne els efectes a llarg termini i, per tant, repercutint positivament en el tractament d’aquest tipus de patologies .

Trastorns Psicològics:

Trastorns Addictius Comportamentals:

Trastorns Addictius a Substàncies:

Treballem conjuntament amb el nostre partner especialitzat Brain360 de Barcelona, per oferir tractaments combinats i augmentar-ne l’eficàcia.

estimulación magnética transcraneal EMT partner

Avantatges de l'EMT

 • No invasiva: No implica cirurgia o implant d’elèctrodes.
 • Sense ingrés: Es realitza de manera ambulatòria.
 • Segura i amb bona tolerància
 • Sense anestèsia: No requereix sedació amb anestèsia.
 • Manté els seus efectes en el temps.
 • En cas de produir-se efectes secundaris, aquests solen ser lleus (p. ex.: tensió muscular inicial). A més, milloren poc després de la primera sessió i disminueixen amb el temps, després de diverses sessions.
 • Aprovada per les principals agències de seguretat i sanitat internacionals CE (Unió Europea) i FDA (EUA)

Quin és el procediment amb EMT?

 • En primer lloc, l’especialista fa la història clínica i l’orientació diagnòstica del pacient. Posteriorment, es determina el protocol d’EMT corresponent segons la patologia que cal tractar.
 • Aquest procediment requereix diverses sessions a la setmana, dentre 20-40 minuts de durada.
 • Es col·loca sobre el cap un casc que conté una bobina electromagnètica.
 • L’electroimant emet polsos magnètics que estimulen les cèl·lules nervioses a la regió del cervell associada a la patologia en qüestió

Què és l'electroestimulació magnètica cerebral no invasiva EMT?

Dins de les tècniques d’estimulació cerebral no invasiva, l’estimulació magnètica transcranial (EMT) és una eina prometedora en la seva aplicació en neurociència cognitiva i ofereix un ventall ampli de possibilitats, tant en recerca bàsica com en implementació clínica. TMS és una tècnica que ha demostrat un gran potencial per reduir els canvis a llarg termini tant en els canvis neurofisiològics com en els canvis de comportament a l’addicció. Tot i això, és una tècnica que ha demostrat eficàcia en la reducció de l’enveja i l’augment del control cognitiu en diferents tipus d’addiccions quan s’administra de forma repetitiva. TMS es basa en el principi d’inducció electromagnètica, en què breus polsos electromagnètics focals penetren al crani per estimular les regions cerebrals objectiu. El camp magnètic sol ser prou fort per induir la resposta de les neurones sota l’àrea on es col·loca la bobina al cuir cabellut. Mitjançant l’administració d’un tren de polsos TMS de la mateixa intensitat aplicats a una regió cerebral a una freqüència determinada (TMS repetitiu -Rtms-) és possible augmentar l’excitabilitat cortical (Rtms >1Hz/alta freqüència) o disminuir-la (Rtms ≤1Hz/ freqüència), per la qual cosa podem utilitzar aquesta tècnica per modificar l’excitabilitat d’una regió cortical en condicions on s’ha demostrat una alteració de l’excitabilitat cortical i que els seus efectes es poden mantenir a llarg termini.

És important tenir en compte que podem explicar la funció cerebral amb més precisió si confiem en la connectivitat entre les estructures cerebrals que si ho fem en funció de la ubicació d’una funció donada per a una regió específica del cervell. Aquest enfocament metodològic per explicar el comportament a nivell de les xarxes neuronals distribuïdes al cervell requereix tècniques d’identificació de la connectivitat funcional corticocortical i corticosubcortical in vivo, ja que no n’hi ha prou amb la informació de les connexions anatòmiques existents entre dos àrees. En el cas de l’addicció, comprendre la connectivitat entre les estructures cerebrals és important vertebral.

Les tècniques funcionals com la ressonància magnètica funcional (Fmri) es poden utilitzar per estudiar la relació entre el comportament i la cognició i els patrons dactivació específics de les estructures corticals i subcorticals. Tot i això, aquestes tècniques només proporcionen evidència complementària de xarxes neuronals associades amb un comportament particular, ja que no permeten establir relacions causals directes. És a dir, l‟activació d‟una xarxa neuronal per un comportament pot establir una associació entre l‟activitat neuronal i la manifestació conductual, però no proporciona informació sobre el paper que juga una regió cerebral o les seves connexions en la funció
cognitiva o en una condició patològica com l’addicció.

La combinació de tècniques d’estimulació cerebral no invasives amb tècniques de neuroimatge funcional proporciona un enfocament per tractar aquest problema. En aquest sentit, és possible utilitzar tècniques de neuroimatge funcional, com Fmri, per identificar activitat anormal a diferents regions cerebrals associades a una addicció. A partir d’aquí, podem fer servir una tècnica d’estimulació cerebral no invasiva, com l’EMT, per estimular o inhibir aquestes regions. En aquest sentit, les tècniques de neuroimatge proporcionarien una guia molt útil per saber en quines regions concretes s’ha d’aplicar l’estimulació de forma individualitzada, assegurant-ne un efecte terapèutic més gran.

Equip professional

Equip del Centre de Psicologia Especialitzada a Barcelona
 • Manuel COLOMER GUILERA · Director i Psicoterapeuta
 • Elisabeth BORREGUERO COSTA · Psicòloga i Responsable terapèutica
 • Jaume ROIG LLAVERIA · Metge Psiquiatra
 • Queralt VILANÓ BALAGUER · Psicòloga
 • Eva ORTEGA TORRES · Terapeuta
 • Félix NEVADO FERNÁNDEZ · Monitor
 • Isabel GIL CEBRIÁN · Administrativa

Contacti amb nosaltres sense compromís, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis
1ª VISITA GRATUÏTA

Centre de Tractament Psicològic a Barcelona

Call Now Button