Avís Legal

PsicologiaEspecializada.es és propietat de:

CENTRO DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN, SLU (www.psicologia_especializada.es)
Carrer de Sant Elies, 29-35 Esc. B 6º 4ª
08006 · Barcelona · Catalunya · España
Web: https://www.psicologiaespecializada.es
Correu electrònic: dpo@psicologiaespecializada.es
Correu electrònic: info@psicologiaespecializada.es
Número de telèfon: 34935196016

Psicologia_especializada.es és una Consulta de Psicologia Clínica especialitzada en trastorns emocionals, problemes de relació i el comportament addictiu. Aquesta consulta està autoritzada per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitaries i inscrita a Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Generalitat de Catalunya amb el codi H08990492. Satisfà amb tots els requeriments tècnics i professionals notificats per les autoritats sanitàries per desenvolupar les seves activitats terapèutiques.

Avís legal per a la pàgina web

Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de www. psicologiaespecializada.es és CENTRE DE SEGUIMENT I RECUPERACIÓ, SLU (d’ara endavant psicologiaespecializada.es) amb domicili a aquests efectes a Carrer de Sant Elies, 29-35 Esc. B 6è 4a, 08006 Barcelona amb NIF B65714701 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 42.977 general, Foli 216, Fulla B-416.864. Correu electrònic de contacte: info@psicologiaespecializada.es del lloc web. Telèfon de contacte: (+34) 935166409

Protecció de dades

psicologiaespecializada.es compleix les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, i la resta de normativa vigent, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a psicologiaespecializada.es, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de: (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del mateix, (iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com, en els casos en què les dades no s’hagin obtingut del mateix interessat, de (v) la procedència i les categories de dades tractades. Així mateix, psicologiaespecializada.es informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Procediment per a l’exercici dels drets

Els afectats podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçada a:

CENTRO DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN, S.L.U.
Carrer de Sant Elies, 29-35 Esc. B 6º 4ª
08006 Barcelona

També podran exercir els drets per correu electrònic, signat amb signatura digital reconeguda, enviat a info@psicologiaespecializada.es

Es donarà resposta als afectats en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar de la data de recepció de la sol·licitud.

La contestació es farà mitjançant correu postal certificat amb justificant de recepció o qualsevol altre mitjà que permeti acreditar la recepció de l’escrit per part de l’afectat. L’empresa ha de conservar còpia de l’acusament de rebut per provar, davant d’una eventual inspecció de l’Agència, que s’ha atès la petició d’exercici de dret de l’afectat en temps i forma.

L’empresa estarà obligada a donar resposta a l’afectat, fins i tot en els supòsits en què no tracti dades personals de l’afectat o en què l’exercici del dret no pugui ser atès. A l’escrit de contestació s’indicarà aquest fet degudament justificat.

L’empresa podrà posar a la disposició dels afectats impresos per facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament o portabilitat de les dades personals.

Modificacions i actualitzacions

psicologiaespecializada.es es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.

Propietat intel·lectual i industrial

psicologiaespecializada.es és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de psicologiaespecializada.es o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de psicologiaespecializada.es. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de psicologiaespecializada.es.

Enllaços

Aquest lloc web proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir-hi. psicologiaespecializada.es no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per l’accés a aquests enllaços.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del lloc web al portal haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de psicologiaespecializada.es. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre psicologiaespecializada.es i el propietari del lloc on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part de psicologiaespecializada.es dels seus continguts o serveis.

El lloc web on s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a psicologiaespecializada.es, llevat dels expressament autoritzats.

Limitació de responsabilitat

psicologiaespecializada.es es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web així com el present Avís Legal.

psicologiaespecializada.es no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin comportar a causa de:

  • La manca disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts.
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

Legislació aplicable i jurisdicció

A tots els efectes les relacions entre el psicologiaespecializada.es amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

Call Now Button